• V ČEM NÁM MŮŽE PSYCHOLOG POMOCI

  V osobním životě můžeme potřebovat služby klinického psychologa a psychologa, pracujícího v poradenství či ve školství. K základním službám patří:

  • Pomoc v životní krizi
  • Pomoc při řešení vztahových problémů
  • Poradenství při volbě školy, povolání
  • Poradenství při výchově dětí
  • Pomoc při zvládání školních dysfunkcí – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
  • Diagnostika a léčba duševních poruch
  • Nácvik dovedností – relaxace, zvládání stresu, organizování času

  Psychologové bývají zaměření různým směrem, někteří pracují s dětmi, jiní s dospělými, někteří jsou zaměřeni spíše poradensky, jiní pracují hodně s psychologickými testy, další dělají hlavně psychoterapii. I v rámci léčby duševních poruch existují různá zaměření – specializace: Někdo se věnuje zejména závislostem, jiný poruchám příjmu potravy či léčbě depresí. Chceme-li pro sebe najít dobrého psychologa, budou nás tyto věci zajímat dříve než si domluvíme první návštěvu.