• KDO JE PSYCHOLOG

    Psycholog je vysokoškolsky vzdělaný člověk, který vystudoval jedno či víceoborovou psychologii na univerzitě či vysoké škole humanitního zaměření. V rámci svého vzdělávání získává znalosti o vývoji a „fungování“ lidské psychiky, o principech mezilidských vztahů, o duševních poruchách a jejich léčbě, o vytváření a používání diagnostických testů. Po škole jdou někteří psychologové pracovat do zdravotnictví (po atestaci se z nich stává klinický psycholog), do školství – zde pracují jako školní psychologové a pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách, do byznysu – marketing, reklama, perzonalistiky, řízení lidských zdrojů. Někteří také nastupují vědeckou dráhu, velmi moderní a populární je dnes výzkum v neuropsychologii.

    Širokým polem působnosti je dnes poradenství s nejrůznějším zaměřením – individuální, párový či rodinný poradce, kauč, poradce pro řízení týmu atd. Zde pracují jak psychologové, tak lidé nejrůznějšího vzdělání. Klinického psychologa (stejně jako lékaře či právníka) nemůže dělat nikdo bez příslušného vzdělání, poradenství může dnes dělat každý i se základní školou. V živnostenském zákoně je k tomu určena volná živnost „Poradenství v oblasti zdravého životního stylu“, neexistuje tu žádná obecně platná garance vzdělání. Proto je velmi užitečné umět si vybrat dobrého psychologa.