• DOBRÝ PSYCHOLOG A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

    Pokud má klient k alternativní medicíně sám kladný vztah a má i dobré zkušenosti, může chtít místo léků vyzkoušet např. homeopatika nebo akupunkturu. Dobrý psycholog není ve svém vzdělání v dnešní době nijak orientovaný pro nebo proti aleternativní medicíně, záleží na jeho vlastním úsudku, zkušeNostech. Měl by ale umět dobře rozlišit, kdy jde o podporu sebeúzdravných mechanizmů u klienta či o pomoc při hledání rovnováhy – zde může být volba úzdravných a podpůrných prostředků otázkou volby. Když se ale jedná o akutní stav – depresivní propad se sebevražednými myšlenkami, psychotický stav s halucinacemi atd., zde by měl doporučit cestu největší jistoty a tou je volba klasických psychofarmak.

    Psychoterapie, což je podle nás jednou ze základních dovedností dobrého psychologa, se sama o sobě někdy svou filozofií blíží klasické medicíně a jindy spíše alternativním přístupům, záleží jaký druh terapie(podle jaké školy) psycholog dělá. V prvním případě jde o psychoterapii zaměřenou na léčbu konkrétního příznaku, v druhém případě psychoterapie pracuje na změně postojů a prožívání klienta a následně je klient sám schopen si s příznaky efektivně poradit.