• SÁM SOBĚ DOBRÝM PSYCHOLOGEM

    Může být člověk sám sobě dobrým psychologem? Určitě může, dokonce je to cíl každé odborné psychologické intervence. Cílem psychologa není nabízet něco, co by se člověk nemohl naučit na sobě aplikovat sám. Nemyslíme tím to, že by se měl každý naučit zacházet s psychotesty nebo poskytovat poradenství či psychoterapii. To jsou pouze prostředky pro dobrou orientaci a zmapování problému, pro hledání způsobů jeho řešení, pro zvýšení pocitu vlastní schopnosti své problémy zvládnout, pro získání nových dovedností.

    Řda lidí, kteří nějakou dobu docházeli k psychologovi, získali schopnost o sobě a o svých věcech přemýšlet jiným způsobem, podívat se na svůj problém z více úhlů, s ourčitým odstupem. Také se bývalí klienti psychologa často shodují v tom, že mají větší schopnost identifikovat své pocity a lépe s nimi umějí zacházet, aníž by se to dělo v ordinaci psychologa. Nakonec důležitou schopností, kterou lze u psychologa získat, je lepší schopnost o svách pocitech, myšlenkách, potřebách mluvit s ostatními. To nám poskytne větší pocit sounáležitosti s druhými, zejména blízkými lidmi, také jsme pro druhé srozumitelnější.

    Od dobrého psychologa se neučíme používat metody psychologie, ale přirozeně se učíme lépe si rozumět.