• Jaký je přístup Gestalt terapie

    Každý psycholog či psychoterapeut, který chce nabízet a praktikovat psychoterapii, absolvuje systematický výcvik v určitém psychoterapeutickém směru či přístupu. Psychoterapeutických směrů a přístupů existuje v současnosti celá řada. Gestalt terapie představuje jeden z hlavních a je již značně rozšířen i u nás. V Čechách jsou v současnosti dva výcvikové instituty a mnoho praktikujících psychologů a psychoterapeutů.

    Gestalt terapie vychází z více psychologických a filozofických zdrojů a teoretických principů. Jejím hlavním cílem je zvyšovat uvědomění jedince o sobě a své situaci, s tím, že potom může sám sobě lépe rozumět, svobodněji se rozhodovat a přebírat za sebe a svá rozhodnutí odpovědnost. Snaží se podporovat osobní potenciál a zdroje. K tomu využívá především fenomenologický přístup, existenciální dialog, teorii pole, princip teď a tady, experiment a další. Prakticky to znamená, že psycholog nebo psychoterapeut přistupuje ke klientovi jako k jedinečné bytosti, nikoli jako k „případu“, či diagnostické kategorii. V společném rozhovoru – dialogu společně hledají a prozkoumávají způsob, jakým klient tvoří svůj život, případně své problémy, jak se vztahuje k terapeutovi, k sobě, k lidem, ke světu. K tomu je možné někdy využívat experimentování (např. přehrávky dialogů s jinými lidmi, se sebou samým při prozkoumávání vnitřního konfliktu či rozhodování se apod.) To všechno se děje v přítomnosti, neboli podle principu „teď a tady“, kdy i vzpomínky či plány do budoucnosti se dějí teď. V průběhu psychoterapie se terapeut často ptá, co klient prožívá v daný okamžik, co se v něm odehrává, co cítí, čímž mu pomáhá vracet se k sobě a moci ověřit, co k tomu, o čem mluví, také cítí, zda je to v souladu či v rozporu.

    Psycholog i psychoterapeut využívá svá vlastní uvědomění a prožitky ze situace s klientem a nabízí mu je v podobě zpětné vazby nebo intervencí. To, čeho si u klienta všímá, je také způsob, jakým se klient zastavuje v procesu uspokojování svých potřeb a dosahování plného kontaktu. Všímá si toho, co u klienta funguje, úrovně jeho sebepodpory, funkce potíží. Častěji se ptá „Jak to klient dělá“, než „Proč to dělá“. Celkově je Gestalt terapie zaměřená více na proces než na problém či na výsledek, přestože i jimi se samozřejmě zabývá. Gestalt terapie je léčebná a rozvojová metoda a také svébytný přístup k člověku a životu v jejich jedinečnosti.

    PhDr. Jaromír Chrášťanský

    www.psycholog-psychoterapeut.net