JAK PSYCHOLOG POMÁHÁ

psychoterapieV této rubrice budou přibývat texty o různých formách práce psychologa. Na internetu najdeme dost článků o různých psychoterapeutických přístupech, ale psycholog dělá i jiné věci – různé poradenské aktivity, různé druhy psychodiagnostiky, nácvikové metody.

S ČÍM A JAK NÁM MŮŽE PSYCHOLOG POMOCI

V osobním životě můžeme potřebovat služby klinického psychologa a psychologa, pracujícího v poradenství či ve školství. K základním službám patří: Pomoc v životní krizi Pomoc při řešení vztahových problémů Poradenství při volbě školy, povolání Poradenství při výchově dětí Pomoc při zvládání školních dysfunkcí – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie Diagnostika a léčba duševních poruch Nácvik dovedností […]

PSYCHOLOG NA POJIŠŤOVNU ČI NA PŘÍMOU PLATBU

Při hledání dobrého psychologa, který by nám měl pomoci řešit naše životní problémy nebo léčit duševní poruchu záhy zjistíme, že existují dva systémy placení těchto služeb – konzultace hradí u některých psychologů některé zdravotní pojišťovny, jinde je to na „přímou platbu“ – služby si hradí sám klient […]

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VZTAH A JEHO ÚROVNĚ

Text ocení obeznámenější laik, ale i odborná veřejnost. Zkušený psychoterapeut a klinický psycholog v něm popisuje přehledným způsobem úrovně psychoterapeutického vztahu, který je hlavním nástrojem v dlouhodobé psychoterapii […]

Rozdíl mezi naším „tématem“ a „procesem“

Většina klientů přichází na psychoterapii či na psychologické poradenství se svými problémy, těžkostmi a symptomy a to je pro ně tím hlavním, čím se chtějí zabývat. Pro bližší porozumění tomu, co se děje v průběhu psychoterapie a na co můžeme zaměřovat naší pozornost, je užitečné si povšimnout rozdílu mezi tím, co můžeme nazvat „téma“ a co „proces“ […]

SÁM SOBĚ DOBRÝM PSYCHOLOGEM

Může být člověk sám sobě dobrým psychologem? Určitě může, dokonce je to cíl každé odborné psychologické intervence. Cílem psychologa není nabízet něco, co by se člověk nemohl naučit na sobě aplikovat sám. Nemyslíme tím to, že by se měl každý naučit zacházet s psychotesty nebo poskytovat poradenství či psychoterapii.[…]

JAKÝ JE PŘÍSTUP GESTALT TERAPIE

Každý psycholog či psychoterapeut, který chce nabízet a praktikovat psychoterapii, absolvuje systematický výcvik v určitém psychoterapeutickém směru či přístupu. Psychoterapeutických směrů a přístupů existuje v současnosti celá řada. Gestalt terapie představuje jeden z hlavních a je již značně rozšířen i u nás. V Čechách jsou v současnosti dva výcvikové instituty a mnoho praktikujících psychologů a psychoterapeutů.

CO SE KLIENT SNAŽÍ ZÍSKAT OD TERAPEUTA

Psycholog či psychoterapeut se na začátku terapie snaží obvykle zjistit a porozumět tomu, proč klient přišel do psychoterapie, co potřebuje, co ho trápí, co chce v získat. Na začátku o tom společně mluví a většinou domlouvají něco jako terapeutický cíl či zakázku

PSYCHOLOG A SYNDROM VYHOŘENÍ

Ani psycholog není imunní vůči syndromu vyhoření. Co to je, jak se to projevuje a jak to působí na psychology?