ČTYŘLÍSTEK DOBRÉHO PSYCHOLOGA

ČTYŘLÍSTEK PRAVIDELVěci se dají říkat složitě nebo jednoduše. Takže si dovolíme jednoduše tvrdit, že každý dobrý psycholog se řídí čtyřmi základními pravidly, která jsou opravdu jednoduchá a tedy i naprosto srozumitelná. Z tohoto čtyřlístku pravidel nemůže psycholog slevit a informovaný klient by je měl po svém psychologovi vyžadovat.

CHOVÁ SE PROFESIONÁLNĚ

Psycholog vykonává odbornou činnost, kterou se naučil při svém vysokoškolském studiu, na odborných výcvicích a kurzech. Rozhodně na svých klientech neprovádí žádné experimenty, jdoucí za hranici jeho odborných znalostí či dokonce oboru samotného. Dobrý psycholog nepřekračuje rozhodně hranice své profese. Profesionál umí dobře odhadnout, jaký druh problému je schopen řešit a s čím odkáže klienta k někomu z kolegů. K profesionalitě také patří schopnost spolupracovat v multidisciplinárním týmu, je-li to třeba (spolupráce s lékařem, sociálním pracovníkem, právníkem…).

MÁ OSOBNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI

Psycholog má zájem o osobní přístup ke klientovi se zachováním profesionality. Zajímá se a pracuje se zakázkou klienta individuálně. Svůj zájem o starosti klienta dává jasně najevo třeba tím, že na příštím sezení má dobrý přehled, o čem klient mluvil na sezení minulém.

ŘÍDÍ SE ETICKÝM KODEXEM

Etický kodex je soubor pravidel, na kterých se domluví určitá společnost či odborná obec. Jde o odborný rámec a postupy, které ctí morální hodnoty společnosti. Kodex má pomoci držet dobrou kvalitu (standard) služeb daného oboru a chránit klienta před pochybením odborníka. Dobrý psycholog se řídí etickým kodexem pro psychology a také pro psychoterapeuty.

JE DISKRÉTNÍ

Diskrétnost je nezbytná pro navázání důvěry, která je nezbytná pro úspěch spolupráce dobrého psychologa a jeho klienta. Psycholog zachází s osobními daty, klient musí vědět, že udělal dobře, když o svých problémech otevřeně s psychologem mluví a tato otevřenost mu bude k prospěchu. Pokud se potřebuje o svém klientovi psycholog poradit s kolegy, měl by klienta informovat, že tento krok potřebuje udělat při zachování jeho anonymity.