KDO JE PSYCHOLOG

základní informaceDnes najdeme na internetu často nabídku psychologických služeb, přesto ti, co je nabízejí, nejsou psychology. Někdy se zase potřebujeme rozhodnout, zda s určitým problémem navštívit psychologa či psychiatra – nebo psychoterapeuta?

KDO JE PSYCHOLOG

Psycholog je vysokoškolsky vzdělaný člověk, který vystudoval jedno či víceoborovou psychologii na univerzitě či vysoké škole humanitního zaměření. V rámci svého vzdělávání získává znalosti o vývoji a “fungování” lidské psychiky, o principech mezilidských vztahů, o duševních poruchách a jejich léčbě, o vytváření a používání diagnostických testů. Po škole jdou někteří psychologové pracovat do zdravotnictví […]

ROZDÍL MEZI PSYCHOLOGEM, PSYCHIATREM A PSYCHOTERAPEUTEM

Jak jsme již psali, psycholog vystudoval obor psychologie na humanitně zaměřené univerzitě či vysoké škole a kromě poradenství a psychoterapie může jako jediný dělat psychologické vyšetření – diagnostiku pomocí psychotestů. Psychiatr je lékař, tedy odborník, který vystudoval medicínu a dále se specializoval na obor psychiatrie – jako jediný může z výše zmíněných předepisovat léky – […]