• KDY JSOU UŽITEČNÁ PSYCHOFARMAKA

    Dobrý psycholog se pozná také podle toho, že nemusí za každou cenu všechno s vámi řešit sám. Jsou problémy – a zejména duševní poruchy či životní krize – kdy je dobré na řešení či léčbě spolupracovat s dalšími odborníky – psychiatrem, poradcem v oblasti vzdělávání, výživy, fyzioterapeutem, internistou atd.

    V akutní krizi nám mohou léky pomoci přežít. Když ztratíme někoho blízkého, mohli bychom si například v návalu obrovského smutku a úzkosti ublížit nebo dospět v důsledku nespavosti a nechutenství k totálnímu vyčerpání a selhání organismu.

    Při léčbě deprese či úzkostných poruch nás mohou naše stavy tak zaměstnávat a „vycucávat“, že nemáme energii na jakoukoliv změnu a psychoterapie může trvat i delší dobu, než „zabere“. Trpíme-li těžkou duševní poruchou (schizofrenie, těžká deprese, bipolární porucha), jsou léky nezbytné k tomu, abychom se dostali do psychické formy, kdy můžeme spolupráci s dobrým psychologem vůbec využít.

    Někdy doporučí psycholog návštěvu psychiatra a konzultaci ohledně léků při práci s hyperaktivním dítětem, kdy nepozornost a neschopnost vydržet na jednom místě výrazně komplikuje školní docházku – zvládání výuky a vztahy ve školním kolektivu.

    Léky většinu problémů sami o sobě nevyřeší, někdy ale mohou pomoci k větší stabilitě, která dává člověku sílu se svými problémy se poprat. Dobrý psycholog má slušný přehled o tom, kdy a jaké skupiny psychofarmak se používají a v případě potřeby pomáhá klientovi překonat předsudky a doporučí mu objednat se na konzultaci s psychiatrem.