• Rozdíl mezi naším „tématem“ a „procesem“

  Většina klientů přichází na psychoterapii či na psychologické poradenství se svými problémy, těžkostmi a symptomy a to je pro ně tím hlavním, čím se chtějí zabývat. Pro bližší porozumění tomu, co se děje v průběhu psychoterapie a na co můžeme zaměřovat naší pozornost, je užitečné si povšimnout rozdílu mezi tím, co můžeme nazvat „téma“ a co „proces“. Nemyslím zde psychoterapeutický proces, jako sled interakcí či vývoje v psychoterapii, ale individuální jádrový proces, který každý zažíváme ve svém životě a v psychoterapii,se přirozeně také objevuje.

  Téma je to, o čem většinou explicitně mluvíme a často to máme za hlavní příčinu svých potíží. Je to například vztah s matkou, traumatická událost v dětství, rozchod, konflikt mezi dvěma rozhodnutími, konkrétní symptomy apod. Téma je něco, co se obvykle mění, tak jak pro nás nabývají a zase pozbývají určité věci na důležitosti.Téma většinou přináší klient sám, s rozpoznáním procesu pomáhá obvykle psychoterapeut po té, co se proces vynořuje v rámci psychoterapie či v interakci s terapeutem či psychologem.

  Proces je tím, co je v pozadí, či hloubce našich potíží. Je to způsob, jakým přistupujeme sami k sobě, ke světu, k řešení krizových situací. Je to něco, co se nám opakuje, respektive co opakujeme my sami. Je to vzorec, vycházející obvykle z našeho vývoje v dětství, podle kterého jsme se naučili prožívat, hodnotit a chovat. Může to být nějaké jádrové přesvědčení o sobě, např.: „ Ve skutečnosti jsem špatný, nic si nezasloužím, nemám nárok na to, být šťastný.“ Nebo „Nemohu se na nikoho spolehnout, musím si vše zařídit sám.“ Může to být i způsob přerušování se v kontaktu (např. introjekce): „ Chlapi nebrečí“. Proces může být samozřejmě také pozitivní, sebepodporující – např.: „Důvěřuji životu, že to, co se děje, má nějaký smysl a jsem připravený to nést.“

  V rámci různých témat se může opakovat jeden základní proces. Je to něco, co si často neuvědomujeme, co zůstává v pozadí. Proto je důležité, aby psycholog nezůstával s klientem jen u témat, ale aby mu pomohl uvědomit si, co opakuje za proces a jak se projevuje v jeho životě. To může pomoci ke změně. Jinak dochází většinou dál k opakování téhož procesu, který zůstal bez povšimnutí.

  PhDr. Jaromír Chrášťanský
  www.psycholog-praha.net/